INFO ESPAI JOVE

L’ESPAI JOVE esta en marxa des de l’1 de desembre de 2021 un programa que durarà fins al 17 de juny de 2022, amb un horari de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h, amb activitats, cursos i tallers GRATUÏTS en el Casal Jove del Grau de Castelló.

L’ESPAI JOVE està dirigit a adolescents de 12 a 17 anys (tots dos inclusivament), on podran gaudir d’un espai en el seu oci educatiu i temps lliure, així com a punt de trobada i oci en el que s’afavoriran les relacions interpersonals, la socialització i la integració de les persones adolescents; es facilitarà l’autonomia personal de la joventut promovent hàbits de vida saludables i actituds responsables, de respecte a la diversitat i al medi ambient; es fomentarà la igualtat de dones i homes, la resolució pacífica de conflictes i el rebuig davant qualsevol mena de violència. I per últim, formar, assessorar i orientar als i les joves a través de l’oci educatiu, donant-los suport en el seu desenvolupament.


El ESPAI JOVE está en marcha desde el 1 de diciembre de 2021, un programa que durará hasta el 17 de junio de 2022, con un horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h, con actividades, cursos y talleres GRATUITOS en el Casal Jove del Grau de Castelló.

El ESPAI JOVE está dirigido a adolescentes de 12 a 17 años (ambos inclusive), donde podrán disfrutar de un espacio de su ocio educativo y tiempo libre, así como punto de encuentro y ocio en el que se favorecerán  las relaciones interpersonales, la socialización y la integración de las personas adolescentes; se  facilitará la autonomía personal de la juventud promoviendo hábitos de vida saludables y actitudes responsables, de respeto a la diversidad y al medio ambiente; se fomentará la igualdad de mujeres y hombres, la resolución pacífica de conflictos y el rechazo ante cualquier tipo de violencia. Y por último, formar, asesorar y orientar a los  y las jóvenes a través del ocio educativo, apoyándolas en su desarrollo.

¡Os invitamos a participar al ESPAI JOVE!


Segueix-nos en xarxes socials – Síguenos en redes sociales