INFO ESPAI JOVE

A partir del 3 d’octubre de 2022 es posarà en marxa de nou l’ESPAI JOVE, un programa que durarà fins al 30 de desembre de 2022, amb un horari de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 h, amb activitats, cursos i tallers en el Casal Jove del Grau de Castelló.

L’ESPAI JOVE està dirigit a adolescents de 12 a 17 anys (tots dos inclusivament), on podran gaudir d’un espai en el seu oci educatiu i temps lliure, així com a punt de trobada i oci en el que s’afavoriran les relacions interpersonals, la socialització i la integració de les persones adolescents; es facilitarà l’autonomia personal de la joventut promovent hàbits de vida saludables i actituds responsables, de respecte a la diversitat i al medi ambient; es fomentarà la igualtat de dones i homes, la resolució pacífica de conflictes i el rebuig davant qualsevol mena de violència. I per últim, formar, assessorar i orientar als i les joves a través de l’oci educatiu, donant-los suport en el seu desenvolupament.


El ESPAI JOVE está en marcha desde el 3 de octubre de 2022, un programa que durará hasta el 30 de diciembre de 2023, con un horario de lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h, con actividades, cursos y talleres GRATUITOS en el Casal Jove del Grau de Castelló.

El ESPAI JOVE está dirigido a adolescentes de 12 a 17 años (ambos inclusive), donde podrán disfrutar de un espacio de su ocio educativo y tiempo libre, así como punto de encuentro y ocio en el que se favorecerán  las relaciones interpersonales, la socialización y la integración de las personas adolescentes; se  facilitará la autonomía personal de la juventud promoviendo hábitos de vida saludables y actitudes responsables, de respeto a la diversidad y al medio ambiente; se fomentará la igualdad de mujeres y hombres, la resolución pacífica de conflictos y el rechazo ante cualquier tipo de violencia. Y por último, formar, asesorar y orientar a los  y las jóvenes a través del ocio educativo, apoyándolas en su desarrollo.

¡Os invitamos a participar al ESPAI JOVE!


Segueix-nos en xarxes socials – Síguenos en redes sociales